Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 3

Juni 2021
generalforsamling

Ordinær generalforsamling

publiceret: 26.05.2020  9:10

Da en række restriktioner med henblik på bekæmpelse af coronavirus er blevet lempet under de seneste faser af genåbningen af Danmark, indkalder vi hermed igen til ordinær generalforsamling torsdag 17. juni 2021 kl. 19 i foredragssalen hos Ældre Sagen, Vester Allé 8 i Aarhus C.
Bygningen ligger langs Christiansgade i samme baggård som FO-byen.

Dagsorden er følgende:

• valg af dirigent
• bestyrelsens beretning
• fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
• fastsættelse af årskontingent for 2022
  (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 245 kr. om året)
• valg af bestyrelsesformand
  (Per Eland er villig til at modtage genvalg)
• valg af bestyrelsesmedlemmer
  (på valg er Hans Viggo Støving, der trækker sig ud af bestyrelsen og André Marcks, der er
  villig til at modtage genvalg. Kirsten Overgaard stiller op til den ledige bestyrelsespost).
• valg af foreningens revisor
  (Per Rasmussen er villig til at modtage genvalg)
• indkomne forslag
  (bestyrelsens forslag om arbejdsgruppe vedrørende foreningens fremtid - er vedlagt)


bestyrelsens forslag

• eventuelt
 
Efter generalforsamlingen vil vi på storskærm opleve to verdensstjerner, sopranen Anna Netrebko og hendes husbond, tenoren Yusif Eyvasov i en sammensætning fra parrets koncerter og operaforestillinger gennem tiden. På den måde får vi forsmag på parrets vokalkunnen forud for deres besøg i Aarhus i februar 2022.

I lighed med tidligere år vil vi trække lod om 3 CD-albums (Vivica Genaux synger belcanto-operaarier).

REGNSKABSOVERSIGT 2020


Foranstående regnskab er dags dato gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreviste bilag og kontoudtog. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver.

Åbyhøj, 20. februar 2021              (-) Per Rasmussen

Drift

  Udgift  Indtægt 
  kontingenter   79.875,00 
  bidrag | studielegat 510,00 
  porto, frankering 11.954,30   
  tryksager, nyhedsbreve 14.354,10   
  administration, kontorudgifter 8.870,25   
  koncert, foredrag, causeri 12.480,15   
  øvrige arrangementer 10.340,00 
  operarejser 97,00   
  edb-udgifter, internet, webside 6.653,42   
  telefon 4.428,40   
  pakke- og bestyrelsesmøder 1.200,00   
  gebyrer 985,75   
  driftsresultat (overskud)   9.021,63 

Status

  Debet  Kredit 
  Aktiver    
  likvide beholdninger 102.567,83   
  aktier 24.156,00   
  indbetalt porto (frankeringsmaskine) 1.380,00   
  Aktiver i alt 128.103,83 
  Passiver    
  egenkapital primo   76.025,20 
  regulering kursværdi 1.716,00   
  overført driftsresultat   9.021,63 
  medlemsbidrag til studielegat   6.580,00 
  forudbetalt kontingent   28.420,00 
  forudbetalt arrangementer 9.773,00 
  Passiver i alt 128.103,83 
Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk