Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 3

April 2018
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

publiceret: 2.04.2018  8:40

Lørdag 17. marts 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus.

Kjeld Sachmann valgtes som dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og var beslutningsdygtig.

Per Eland aflagde bestyrelsesberetning. I det forgangne år stod foreningen for 12 forskellige egne arrangementer i form af foredrag, causerier, møder med diverse kunstnere, operaintroduktioner, opera på storskærm, nytårstaffel og julehygge. Medlemmerne blev inviteret til åbne prøver og fik tilbudt operaindspilninger på CD og DVD. Der blev gennemført fire operature: til Gøteborg og Oslo, til Lübeck og Kiel, til Esbjerg og til festivalen i Wexford, Irland - alle med stort antal deltagere.

André Marcks fremlagde og kommenterede det reviderede årsregnskab, der viste overskud på 1.529,30 kr. Foreningens egenkapital er steget og er nu på 103.106,80 kr. Aktiernes værdi er også steget med 6.576 kr. siden 2016 og udgør nu 57.984 kr. – detaljeret regnskabsoversigt kan ses på foreningens hjemmeside.

Både beretningen og regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen blev desuden opfordret til så vidt muligt at gøre regnskabet tilgængeligt på nettet forud for afholdelsen af generalforsamling.

Medlemskontingent for 2019 blev vedtaget forhøjet og udgør 225 kr. om året. Per Eland blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Forsamlingen genvalgte også Hans Viggo Støving og André Marcks som bestyrelsesmedlemmer og Per Rasmussen som foreningens revisor.

Efter generalforsamlingen var der koncert med Musikkonservatoriets unge sangsolister, sopranen Mariann Mikkelsen og mezzosopranen Ditte Mølgaard. De sang operaarier og sange af Monteverdi, Händel, Mozart, Massenet, Gershwin samt Egil Garder og Kai Norman Andersen. Sangsolisterne blev akkompagneret af pianisten Maren Marie Tange.

Regnskabsoversigt


Drift

  Udgift Indtægt 
  kontingenter   104.160,00 
  bidrag | studielegat   1.910,00 
  aktieudbytte   2.160,00 
  porto, frankering 20.335,00  
  tryksager, nyhedsbreve 19.531,30  
  administration, kontorudgifter 11.493,63
 
  koncert, foredrag, causeri 20.575,00  
  øvrige arrangementer 19.336,30
  operarejser 511,20  
  edb-udgifter, internet 7.220,00  
  telefon 2.364,77  
  pakke- og bestyrelsesmøder 1.350,00  
  afskrivining frankeringsmaskine 3.000,00  
  udbytteskat 583,20  
  gebyrer 400,30  
  driftsresultat (overskud)   1.529,30

Status

  Debet Kredit 
  Aktiver    
  likvide beholdninger 231.971,60  
  aktier 57.984,00  
  indbetalt porto (frankeringsmaskine) 1.125,45  
  frankeringsmaskine 3.993,75  
  Aktiver i alt 295.074,80
  Passiver    
  egenkapital primo   95.001,50 
  regulering kursværdi   6.576,00 
  overført driftsresultat   1.529,30 
  medlemsbidrag til studielegat   10.955,00 
  forudbetalt kontingent   86.020,00 
  forudbetalt arrangementer 17.432,00 
  forudbetalt operarejse   77.561,00 
  Passiver i alt 295.074,80 

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk