Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 2

Marts 2019
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

publiceret: 25.02.2019  8:40

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag 23. marts 2019 kl. 14 i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus.

Dagsorden er følgende:

• valg af dirigent
• bestyrelsens beretning
• fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
• fastsættelse af årskontingent for 2020
  (bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på 225 kr. om året)
• valg af bestyrelsesformand
  (Per Eland er villig til at modtage genvalg)
• valg af bestyrelsesmedlemmer
  (på valg er Bjørn Hvid-Pedersen der er villig til at modtage genvalg).
• valg af foreningens revisor
  (Per Rasmussen er villig til at modtage genvalg)
• indkomne forslag
• eventuelt

Efter generalforsamlingen er der koncert med unge sangstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium, Kristine Mågård, sopran og Kirsten Voss Petersen, mezzosopran. Foreningens huspianist, Maren Marie Tange, vil akkompagnere sangerinderne.

I lighed med tidligere år vil vi trække lod om 3 CD-albums blandt alle deltagere i generalforsamlingen.

 

REGNSKABSOVERSIGT 2018


Foranstående regnskab er dags dato gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreviste bilag og kontoudtog. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver.

Åbyhøj, 7. marts 2019         (-) Per Rasmussen

Drift

  Udgift  Indtægt 
  kontingenter   98.820,00 
  bidrag | studielegat 1.660,00 
  aktieudbytte   1.320,00 
  porto, frankering 16.000,25   
  tryksager, nyhedsbreve 14.382,50   
  administration, kontorudgifter 11.295,66   
  koncert, foredrag, causeri 18.784,50   
  øvrige arrangementer 18.647,01 
  operarejser 950,40   
  edb-udgifter, internet, webside 4.585,00   
  telefon 2.191,61   
  studielegat 15.000,00   
  pakke- og bestyrelsesmøder 1.350,00   
  afskrivining frankeringsmaskine 562,00   
  udbytteskat 356,40   
  gebyrer 425,75   
  driftsresultat (underskud) 2.731,08   

Status

  Debet  Kredit 
  Aktiver    
  likvide beholdninger 146.678,97   
  aktier 30.936,00   
  indbetalt porto (frankeringsmaskine) 3.320   
  frankeringsmaskine 3.431,75   
  Aktiver i alt 184.366,72 
  Passiver    
  egenkapital primo   103.106,80 
  regulering kursværdi 9.240,00   
  overført driftsresultat 2.731,08   
  medlemsbidrag til studielegat   1.660,00 
  forudbetalt kontingent   53.665,00 
  forudbetalt arrangementer 25.026,00 
  forudbetalt operarejse   12.880,00 
  Passiver i alt 184.366,72 

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk