Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

BestillingAlle bestillinger af foreningens tilbud skal forudbetales.

Regler vedr. bestilling af tilbud samt betaling


Nedenstående regler er generelle og kan til enhver tid erstattes af nye ordninger. Besked herom gives i det pågældende nyhedsbrev, hvor tilbuddet præsenteres.

Alle tilbud, som foreningen står for, henvender sig først og fremmest til dens medlemmer. Til nogle af arrangementer såsom foredrag, operagennemgang, fremvisning af operafilm, er det dog tilladt, at et medlem efter forudgående aftale med bestyrelsen kan invitere en ægtefælle, en nabo, en god ven eller en bekendt, så disse også kan opnå samme fordel som medlemmet selv. Er tilbuddene begrænsede (operabilletter, rejser m.m.), må foreningens medlemmer absolut have fortrinsret. Hvis der er tale om en samlet bestilling, hvor alle har et gyldigt medlemskab, må oplysning om de andre personers navne og medlemsnumre følge med.

Alle bestillinger er bindende. Hvis arrangementet overtegnes, afgøres deltagelsen ved lodtrækning blandt alle rettidig tilmeldte medlemmer. Evt. ledsagere, der ikke er medlemmer, kan desværre ikke komme i betragtning ved overtegning. I så fald sendes besked til alle, der blev tilgodeset i lodtrækningen.

Vi udsender som regel ingen bekræftelse på modtagelse af bestillinger (operarejser dog undtaget), og kontakter kun medlemmerne hvis arrangementet er udsolgt eller aflyst. Hører man ikke fra os, skal man gå ud fra, at der ingen problemer er med bestillingen. Drejer det sig om billetter til forskellige arrangementer, sendes disse i god tid, vedlagt et af de efterfølgende nyhedsbreve. Vi vil understrege, at bestyrelsen ikke har kapacitet nok til enkeltvis at rekvirere, afhente og ekspedere medlemmernes ordrer. Alle bestillinger håndteres samlet og effektueres snarest efter udløbet af den givne tilmeldingsfrist.

Da foreningens likviditet ikke kan bruges til at finansiere de enkelte medlemmers diverse køb, skal alle bestillinger forudbetales ved overførsel af pengene til vores konto i Danske Bank, reg.nr. 4629 kontonr. 4801 501 680. Som alternativ til pengeoverførsler er det nu muligt at betale med Danske Banks MobilePay som er gratis for private brugere, uanset hvilken bank man har. Man skal dog huske at ordningen er beregnet på forholdsvis mindre overførsler på maks. 3.000 kr. pr. dag. Ved MobilePay skal foreningens særlige mobilepay-nummer benyttes: 18373. Det er meget vigtigt, at betaling foretages sammen med eller umiddelbart efter bestilling. Modtager vi ikke pengene senest 7 dage efter bestillingen, annulleres ordren.

Vi vil understrege, at pengeoverførslen alene ikke er nok til at bestille tilbuddene. Alle bestillinger skal foretages på den elektroniske kupon på nettet eller pr. post. Bestillingerne skal indeholde en tydelig medlemsidentifikation: medlemsnummer, navn samt leveringsadresse.

Bestyrelsen håber på, at alle vil respektere disse regler, der udelukkende er iværksat for, at give medlemmerne bedst mulig service.

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk