Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 4

September 2021
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

publiceret: 22.08.2021  9:50

Også i år blev den ordinære generalforsamling pga. corona-restriktioner først afhold 17. juni 2021.

Aase Holmgren valgtes som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og var beslutningsdygtig.

Per Eland aflagde bestyrelsesberetning. I det forgangne år stod foreningen for 8 forskellige egne arrangementer i form af foredrag, causerier, møder med operachefen, operaintroduktioner og opera på storskærm. 3 planlagte arrangementer blev udskudt til senere og operarejsen til Budapest måtte helt aflyses.

Formanden påpegede den uheldige nedgang i medlemstal; desværre kan den samme tendens ses hos lignende foreninger. Generelt ser man stor interesse for musikken, men ikke den store lyst til at forpligte sig via foreninger. Beretningen blev derefter godkendt.

André Marcks fremlagde og kommenterede det reviderede årsregnskab, der viste overskud på 9.021 kr. Egenkapital er på kr. 83.330. Regnskabet blev godkendt. Detaljeret regnskabsoversigt kunne ses på foreningens hjemmeside i flere måneder forud for afholdelsen af generalforsamlingen.

Medlemskontingent for 2022 blev vedtaget en smule forhøjet og udgør nu 250 kr. om året. Per Eland blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Da Hans Viggo Støving ikke ønskede at genopstille, blev Kirsten Overgaard valgt. Forsamlingen genvalgte også André Marcks som bestyrelsesmedlem og Per Rasmussen som foreningens revisor.

Bestyrelsen havde et forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe på 3 ”menige” medlemmer og 3 fra bestyrelsen, der sammen skal søge løsninger på fremtidens udfordringer for at leve op til formålsparagraffen. Forslaget blev vedtaget, og der var allerede tilbud fra 3 medlemmer, der vil hjælpe med at løfte denne opgave: Aase Holmgren, Lis Frost og Bodil Råhlin. De vil blive kontaktet, når vi skal i gang med denne store opgave.

Under Eventuelt orienterede André Marcks om nyt fra Den Jyske Opera. De aflyste opsætninger af Sunset Boulevard i august 2020, og Fête Galante i januar 2021 forventes opsat senere. Blandt nye produktioner i sæsonen 2021/22 er helt nyskrevne Inkognito Royal, der opføres i august 2021 kun i Aarhus, Verdis Aida, der opføres på turné til efteråret, samt specialudgave af Lehárs Greven af Luxemburg, der vises på turné i foråret 2022. Efter lodtrækning om 3 CD’er med belcanto-operaarier sunget af Vivica Genaux, sluttede generalforsamlingen.

Efter en kort pause med forfriskninger oplevede vi på storskærm en flot koncert med to verdensstjerner, sopranen Anna Netrebko og hendes husbond, tenoren Yusif Eyvasov i en sammensætning fra parrets koncerter og operaforestillinger gennem tiden. Parret gæsteoptræder i Musikhuset Aarhus i februar 2022.

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk