Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 3

maj 2023
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

publiceret: 26.04.2023  16:40

Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag 25. marts 2023.

Hans Viggo Støving valgtes som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og var beslutningsdygtig.

Per Eland aflægde bestyrelsensberetning. I det forgangne år stod foreningen for ikke færre end 12 forskellige arrangementer, heribland 5 foredrag, 2 operature, 2 åbne prøver, optakt til operaforestillinger i Hamborg, julehygge, nytårstaffel, operasalon med bogpræsentation, møde med operachefen.

André Marcks fremlagde og kommenterede det reviderede årsregnskab, der viste underskud på kr. 4.670,31 og egenkapital på kr. 90.603,57. Både beretningen og regnskabet blev godkendt.

 Medlemskontingent for 2024 blev vedtaget uændret og udgør fortsat 250 kr. om året. Per Eland blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Forsamlingen valgte Aase Holmgreen som bestyrelsesmedlem og Per Rasmussen som foreningens revisor. Der var ingen indkomne forslag.

Under Eventuelt blev foreningens dalende medlemstaal diskuteret. Der drøftedes muligheder for at få flere medlemmer bl.a. ved annoncering i Den Jyske Operas sæsonprogram eller i de omdelte programmer i forbindelse med operaopførelserne i Musikhuset. Bestyrelsen vil drøfte emnet med operaens ledelse. Et medlem foreslog annoncering efter nye medlemmer på de sociale medier, Facebook og Instagram. Vi vil gøre forsøg lige så snart kapacitet i bestyrelsen tillader det.

Det drøftedes også, hvorvidt det er muligt at nedbringe udgifterne til brevporto ved at begrænse papirspost til medlemmerne. Der var spørgsmål om mulighed for brug af teleslynge til møderne i FO-byen og Kammermusiksalen i Musikhuset. Da ingen af lokalerne bruges til konventionelle, betalte publikumsarrangementer, er teleslyngeanlæget desværre ikke monteret i lokalerne.

Slutteligt orienterede André Marcks om nyt fra Den Jyske Opera. Salget af venneabonnementer er skudt i gang. I den kommende sæson oplever vi Giacomo Puccinis Tosca, der kommer på programmet til august – den spilles kun i Aarhus, J P E Hartmanns Ravnen, en turnéforestillingen der kommer til Aarhus til november/december, og Jules Massenets Werther, der får premiere i Aarhus i februar 2024 og derefter sendes på turné.

Efter lodtrækning om 3 CD’er til heldige vindere sluttede generalforsamlingen kl. 15. Efter en pause med forfriskninger var der flot koncert med Cecilie Bang Jensen og Julie Husballe fra Musikkonservatoriet. Maren Marie Tange akkompagnerede på klaver.

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk