Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 5

November 2020
Generalforsamling

publiceret: 18.10.2020  9:10

På grund af coronasituationen i foråret blev den oprindeligt planlagte ordinære generalforsamling aflyst. Den kunne først gennemføres 25. august 2020 i mødelokalet i FO-byen.

Kirsten Leth valgtes som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og var beslutningsdygtig.

Per Eland aflagde bestyrelsesberetning. I det forgangne år stod foreningen for 10 forskellige egne arrangementer i form af foredrag, causerier, møder med operachefen og diverse kunstnere, operaintroduktioner, opera på storskærm, nytårstaffel og julehygge. Medlemmerne blev inviteret til åbne prøver i Musikhuset og fik tilbudt operaindspilninger på CD og DVD. Der blev gennemført fire operature: rejser til Hamborg, Hannover og Berlin/Wroclaw samt bustur til Rhinguldet i Esbjerg. Problemet med faldende medlemstal blev drøftet; desværre tendens for mange lignende foreninger. Herefter blev beretningen godkendt.

André Marcks fremlagde og kommenterede det reviderede årsregnskab, der viste overskud på 216,08 kr. Foreningens egenkapital faldt en smule og er nu på 86.239 kr. Aktiernes værdi udgør nu 25.872 kr. – detaljeret regnskabsoversigt kunne ses på foreningens hjemmeside i flere måneder forud for afholdelsen af generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt.

Medlemskontingent for 2021 blev vedtaget forhøjet og udgør 245 kr. om året. Per Eland blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Forsamlingen genvalgte også Lena Pedersen som bestyrelsesmedlem og Per Rasmussen som foreningens revisor.

Bestyrelsen havde to forslag til behandling - begge vedr. ændringer af foreningens love.

Ændringen af §8 vedr. elektronisk indkaldelse til generalforsamling samt mulighed for elektronisk indgivelse af forslag til behandling på generalforsamling blev vedtaget. Derimod blev forslaget om digital afholdelse af generalforsamling nedstemt. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med projektet og komme med et revideret udkast.

Ændring af §12 med henblik på mindre reduktion af bestyrelsen fra 5-7 til 4-6 bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes vedtaget.

Under Eventuelt orienterede André Marcks om nyt fra Den Jyske Opera. På trods af alvorlig coronakrise i Danmark forventes både Rigoletto og Fête galante gennemført med reduceret publikumstal; tilskuere kan dog ikke forvente at beholde de pladser, der oprindeligt er købt. Operachef Philipp Kochheim inviteres til møde med medlemmerne når næste sæson offentliggøres i november. Et medlem takkede bestyrelsen for indsatsen med de mange gode arrangementer.

Efter en pause med forfriskninger præsenteredes på storskærm en operakoncert fra Kremls Kongrespalads i Moskva med verdensstjernerne Dmitri Hvorostovskij og Elīna Garanča.

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk