Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 3

maj 2022
 

Ordinær generalforsamling

publiceret: 25.04.2022  9:40

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 26. marts 2022.

Aase Holmgren valgtes som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og var beslutningsdygtig. Da bestyrelsesformanden måtte melde afbud pga. sygdom aflagde André Marcks bestyrelsesberetning. I det forgangne år stod foreningen for en række arrangementer, der trods Corona-nedlukning i to omgange blev gennemført i 2021; dog måtte Nytårstaffel aflyses samt et par andre arrangementer som vi dog planlægger at afvikle i år. Herefter blev beretningen godkendt.

André Marcks fremlagde og kommenterede det reviderede årsregnskab, der viste overskud på 3.147,05 kr. Egenkapital på 89.429,88 kr. Regnskabet blev godkendt.

Medlemskontingent for 2023 blev vedtaget uændret og udgør fortsat 250 kr. om året. Per Eland blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Forsamlingen genvalgte også Bjørn Hvidt-Pedersen som bestyrelsesmedlem og Per Rasmussen som foreningens revisor.

Under Indkomne forslag blev foreningens fremtid diskuteret efter oplæg fra bestyrelsen. Medlemstallet er fortsat dalende og er lige nu 305. Det medfører færre indtægter fra kontingenter til at bruge på foreningens aktiviteter. Hvordan håndterer vi det?

Et lignende spørgsmål blev stillet på sidste års generalforsamling, hvor vi opfordrede medlemmerne til at give deres mening tilkende. Bestyrelsen har ikke fået noget skriftligt, men flere kommenterede emnet direkte på mødet.

Der blev foreslået besparelser på udgifter til leje af mødelokaler. Loungen i FO-byen betales i forhold til medlemstal – ca. 3.000 kr., og Kammermusiksalen i Musikhuset koster os ca. 2.700 kr. (vi skal bruge flygel til koncerterne). Man foreslog det tidligere lokalcenter på Kirkegårdsvej, Trøjborg, hvor mange andre foreninger mødes. Et andet forslag var Folkestedet (Det gamle Bymuseum), hvor der ikke skal betales leje. Bestyrelsen vil undersøge alle mulighederne.

Et medlem foreslog annoncering efter nye medlemmer på de sociale medier, Facebook og Instagram. Vi vil gøre forsøg lige så snart kapacitet i bestyrelsen tillader det.

Der blev spurgt om vi må uddele flyers el.lign. før/efter en forestilling/koncert i Musikhuset. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Kun arrangører af opførelser, der finder sted i huset, må uddele programmer, flyers, eller lignende reklamemateialer. Alle andre henvises til en hylde foran Lille Sal. Foreningens flyers har ligget der i årevis.

Der kom et forslag om entrebetaling for ikke-medlemmer. Der er yderst sjældent at medlemmer inviterer gæster, så ordningen vil ikke bidrage væssenligt til reduktion af omkostningsniveauet. Forslaget om afvikling af arrangementer om eftermiddagen i stedet for om aftenen kan næppe realiseres. Vi har en del medlemmer der stadigvæk er på arbejdsmarkedet, så de ville være afskåret fra enhver deltagelse. Og det faktum, at operachef Philipp Kochheim taler engelsk på møder med medlemmerne, har vi ingen indflydelse på.

Under Eventuelt o orienterede André Marcks om nyt fra Den Jyske Opera. Salget af venneabonnementer er skudt i gang. I den kommende sæson oplever vi corona-udsatte Sunset Boulevard, der kommer på programmet til august – den spilles kun i Aarhus. De to enaktere: I Pagliacci af Ruggiero Leoncavallo og La Vendetta af den danske komponist Asger Hamerik er turnéforestillinger og kommer til Aarhus til november/december. Tryllefløjten opføres som speciel familieegnet opera. Det er en turnéforestilling med besøg i Aarhus primo februar 2023. Til foråret 2023 opføres dramaet Dracula på Aarhus Teater. Den Jyske operas kor medvirker sammen med skuespillere fra teatret. Desuden er der i 2022 mange andre aktiviteter fra Operaens side i anledning af 75-års jubilæet. Se f.eks. Opera i Parken 11. juni.

Efter lodtrækning om 3 CD’er til heldige vindere sluttede generalforsamlingen kl. 15. p>

EfEfter en pause med forfriskninger var der flot koncert med sopranen Lykke Appelon fra Det Jyske Musikkonservatorium. Maren Marie Tange akkompagnerede sangerinden.

Stor begejstring over koncerten. /p>

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk